Uutinen
31.01.2023

Uuteen EU:n CAP-verkoston työryhmään etsitään jäseniä

Euroopan CAP-verkosto käynnistää uuden työryhmän ”Supporting the Needs of Forest-Dominant Rural Areas and Municipalities: Laying the Groundwork for a Network under the Forest Strategy”. Työryhmään etsitään jäseniä, joilla on kokemusta ja asiantuntemusta erityisesti metsävaltaisten maaseutualueiden ja kuntien tarpeista ja ongelmista. Olisi tärkeää saada edustajia mukaan myös Suomesta.

Työryhmällä on kaksi pääteema. Ensinnäkin se tarjoaa tilaisuuden tutkia metsävaltaisten maaseutualueiden ja kuntien sosioekonomisia ja ympäristöön liittyviä tarpeita ja kysymyksiä, tuoda esiin erilaisia mahdollisuuksia, joita metsät tuovat näillä alueilla asuville ja työskenteleville ihmisille, ja keskustella näiden sidosryhmien verkoston kehittämisen arvosta. Toiseksi siinä keskitytään siihen, mitä CAP voi tehdä näiden tarpeiden tukemiseksi ja metsiin liittyvien mahdollisuuksien ja hyötyjen lisäämiseksi. Lue koko hakuilmoitus ja ilmoittaudu mukaan!