Internationalitet

Temagruppen hjälper branschen att etablera internationella kontakter, att förmedla information om internationella finansieringsmöjligheter för aktörerna i nätverket och att utveckla internationellt informationsutbyte och inflytande. Temagruppens ledare: Riku Mesiniemi, Kalatalous(at)sepra.fi

Delta i diskussionen