Övriga nätverk inom fiskeribranschen

Flera nätverk har bildats kring olika teman för forskning och utveckling av fiskerihushållningen. Genom det nationella fiskerinätverket kan du även få verktyg för ditt eget nätverk.

Kontakta