Uutinen
19.04.2023

AgriHubin kolmas toimintavuosi käynnistynyt ravakasti

Osaamisverkoston piirissä on noussut vahvasti esiin tarve nostaa maa- ja puutarhatalouden profiilia kannattavana tulevaisuuden alana. Isojen haasteiden äärellä on tärkeää pitää esillä niitä mahdollisuuksia, joita alat tarjoavat yrittäjyydestä ja asiantuntijuudesta kiinnostuneille nuorille sekä alanvaihtajille. Yhdessä koulutustoimijoiden kanssa on käynnistetty pidemmän aikavälin kehitystyö imagon ja vetovoiman kehittämiseksi.

AgriHubi on kiinnittynyt hyvin moneen tahoon ja asiaan. Maatalouden kannattavuuden parlamentaarisen työryhmän raportti tunnisti AgriHubin roolin uusimman tiedon jalkauttamisessa. Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen selvityksen toimenpiteissä ehdotettiin AgriHubille tiettyjä tehtäviä. Lisäksi AgriHubin edustajille tulee pyyntöjä osallistua eri hankkeiden ohjausryhmiin. 

Verkostoalustan käyttömäärät ovat tasaisessa kasvussa ja alustan kehitystyö jatkuu. Viimeisimmän viikkotilaston mukaan kävijämäärä on vakiintunut reilun 3000 erillisen kävijän määrään. Rekisteröityneitä käyttäjiä on alustalla tällä hetkellä reilut 1100. Tarkempi kävijätutkimus tullaan tekemään yhdessä alustaa hallinnoivan Maaseutuverkostoyksikön ja palveluntarjoajan kanssa syksyllä. Viime aikojen suosituimpana sisältönä nousee esiin tukihakukoulutusten materiaalit, ja tästä päätellen alkutuotannon yrittäjät ovat löytämässä alustalle.

Verkostoalustan palveluita kehitetään käyttäjien tarpeita kuunnellen. Tavoitteena on auttaa uusimman tiedon löydettävyyttä, helpottaa ihmisten ja toimijoiden kohtaamista sekä antaa paikka maaseudun ja maatalouden toimijoiden yhteistyön tiivistämiselle. 

Verkostoalustan palvelut tällä hetkellä:

  • Profiilin luominen alustalle ja sen avulla toiminnallisuuksien käyttöönottaminen
  • Tapahtumakalenteri
  • Keskusteluryhmät
  • Teematreffit 
  • Blogien kirjoittaminen tai linkittäminen
  • Viikkokooste torstaisin sähköpostiin
  • Hankerekisteri Maaseuturahoitteisille hankkeille

Kehitysvaiheessa ovat hakutoiminnon parantaminen sekä Aineistopankki. Aineistopankin osalta selvitetään mahdollisuuksia yhteistyöhön ja mahdollisiin rajapintoihin EU-FarmBook -alustan kanssa.

AgriHubin vauhti tuntuu vain kiihtyvän, ja siksi onkin hienoa, että vuoden 2023 alusta olemme saaneet lisää käsiä viemään AgriHubia eteenpäin OKM:n tuella.

Kommentit

2