Nyhet
20.04.2023

AgriHubis tredje verksamhetsår har fått en tuff start

Inom kompetensnätverken har behovet av att höja jordbrukets och trädgårdsnäringens profil som en lönsam framtidssektor framträtt starkt. Med tanke på de stora utmaningarna är det viktigt att lyfta fram de möjligheter som sektorerna erbjuder för unga som är intresserade av företagande samt för dem som byter bransch. Tillsammans med utbildningsaktörerna har ett långsiktigt utvecklingsarbete inletts för att utveckla attraktiviteten.

AgriHubi är knutet till många parter och frågor. I rapporten från den parlamentariska arbetsgruppen för jordbrukets lönsamhet identifierades AgriHubis roll i genomförandet av den senaste informationen. I åtgärderna i undersökningen om klimatkunnande inom markanvändningssektorn föreslogs vissa uppgifter för AgriHubi. Dessutom kommer Agrihubi-representanter att få förfrågningar om att delta i styrgrupperna för olika projekt.

Nätverksplattformens användningsvolymer ökar stadigt och utvecklingen av plattformen fortsätter. Enligt den senaste veckostatistiken har antalet besökare stabiliserats på drygt 3000 separata besökare. Det finns för närvarande över 1100 registrerade användare på plattformen. En mer detaljerad besökarundersökning genomförs under hösten tillsammans med landsbygdsnätverksenheten och tjänsteleverantören som förvaltar plattformen. Det mest populära innehållet på senare tid är materialet för supportsökningsutbildningar, vilket betyder att primärproduktionsföretagare har hittat vägen till plattformen.

Nätverksplattformens tjänster utvecklas genom att lyssna på användarnas behov. Syftet är att göra det lättare att hitta den senaste informationen, göra det lättare för människor och aktörer att mötas och skapa en plats för närmare samarbete mellan landsbygds- och jordbruksaktörer.

Nätverksplattformens stjänster för närvarande:

  1. Skapa en profil på plattformen och använda den för att aktivera funktioner
  2. Evenemangskalender
  3. Diskussionsgrupper
  4. Tematräffar
  5. Skriva blog eller länka till bloggar
  6. Veckosammanfattning på torsdagar till e-post
  7. Projektregister för landsbygdsfinansierade projekt

I utvecklingsfasen ingår att förbättra sökfunktionen och materialbanken. När det gäller materialbanken kommer möjligheterna till samarbete och möjliga gränssnitt med EU-FarmBook-plattformen att  undersökas.

AgriHubis takt verkar bara accelerera, varför det är fint att vi från början av 2023 har fått fler händer för att föra AgriHubi framåt med stöd av undervisnings- och kulturministeriet.