Uutinen
18.05.2023

Digitalisaatio agroekologian tukena

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia erilaisten seuranta-, mittaus- ja todentamissovellusten myötä. Nämä ovat apuna myös agroekologisten viljelytapojen seurannassa. Viljelijän näkökulmasta on tärkeää löytää ne työvälineet ja sovellukset, joiden avulla on mahdollista tuottaa tietoa tilan toiminnan tueksi.

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia erilaisten seuranta-, mittaus- ja todentamissovellusten myötä. Nämä ovat apuna myös agroekologisten viljelytapojen seurannassa. Viljelijän näkökulmasta on tärkeää löytää ne työvälineet ja sovellukset, joiden avulla on mahdollista tuottaa tietoa tilan toiminnan tueksi.

D4AgEcol -projektin yleistavoitteena onkin tuottaa tietoa agroekologiseen viljelyyn siirtymistä varten tunnistamalla sopivia digitaalisia välineitä ja teknologioita. Lisäksi projektissa ehdotetaan toimenpiteitä digitaalisten teknologioiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi siirryttäessä kestäviin elintarvike- ja maatalousjärjestelmiin. Hankkeen taustalla on visio maatalouden nopeasta digitalisoitumisesta, joka auttaa vahvistamaan maatalousalaa.

D4AgEcol osoittaa digitalisaation mahdollisuudet Euroopan agroekologisten viljelyjärjestelmien edistäjänä saatavilla olevan tiedon sekä toimijoiden ja sidosryhmien yhteistoiminnallisen innovaatiokyvyn perusteella. Kumppanit seitsemästä maasta edustavat useita eri ilmastollisia vyöhykkeitä Euroopassa ja laativat yhdessä kokonaisvaltaisen arvion digitaalisista välineistä ja teknologioista. Arviointi perustuu agroekologisiin indikaattoreihin, taloudellisiin näkökohtiin sekä käyttäjien ja sidosryhmien kokemia hyötyjä käsitteleviin tutkimuksiin. Lisäksi tunnistetaan digitaalisten teknologioiden ajurit, esteet ja riskit, jotka liittyvät muutokseen kohti agroekologista toimintatapaa. Tämän analyysin tuloksia hyödynnetään agroekologiaa koskevissa kansallisissa ja eurooppalaisissa tiekartoissa, joissa osoitetaan tarve mukautettuihin politiikkoihin ja tavoitteita palvelevaan teknologiatutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan.