Uutinen
25.03.2023

Kuinka alueiden biomassat saadaan liikkeelle biokiertotaloudessa?

Suomeen voidaan luoda uutta liiketoimintaa ja parantaa alueiden omavaraisuutta kun erilaisia biomassoja aletaan laajemmin prosessoida teollisesti toimialarajat ylittäen.

Liian usein biokiertotalouden ratkaisut sivuutetaan vielä siksi, etteivät ne ole kannattavia tässä ja nyt, että niiden toteuttaminen vaatii liikaa investointeja tai että uusien biopohjaisten tuotteiden markkina on kehittymätön. 

Luken webinaarissa 17.4. klo 12:00-13:45 kerrotaan, miten kinkkiset kierrot kääntyvät alueellisiksi voimavaroiksi. Alueen sijainti ja ominaispiirteet määrittävät saatavilla olevat biomassat sekä niiden ympärille syntyvät arvoketjut. Nykyisellään on kinkkistä saada biomassat liikkeelle kustannustehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja ympärivuotinen laatu varmistaen. Uusia tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja tarvitaan.

Kun luonnonvarat niukkenevat ja kallistuvat, on kuitenkin tarvetta kehittää paikallisten uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä. Biokiertotalous on globaali tavoite, jota toteutetaan paikallisesti. Sillä edistetään käyttöön otettujen raaka-aineiden kokonaisvaltaista hyödyntämistä, mikä parhaimmillaan säästää rahaa ja luonnonvaroja sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Biokiertotalouden avulla voidaan ottaa loikka pois nykyisestä lineaarisesta talousjärjestelmästä, jossa materiaalit kulutuksen jälkeen hylätään.

Tule mukaan kuulemaan biokiertotalouden alueellisista mahdollisuuksista, ilmoittaudu webinaariin! 

Luken tuoreissa julkaisuissa on avattu biokiertotalouden tulevaisuuden mahdollisuuksia ja webinaarissa 17.4. esitellään niistä muutamia.