Uutinen
12.01.2023

Kyberturvallisuus alkutuotannossa – infopaketti ja käsikirja julkaistu

Enenevissä määrin tilojen toimintaan liittyy etäseurantaa ja älykkäitä järjestelmiä - näiden turvallinen hyödyntäminen edellyttää vastaavasti kyberturvallisuuden aktiivista kehittämistä. Konkreettiset ohjeet ja toimintatavat auttavat varautumaan maatilan ja puutarhan digitaalisen ympäristön turvallisuusuhkiin.

Enenevissä määrin tilojen toimintaan liittyy etäseurantaa ja älykkäitä järjestelmiä – näiden turvallinen hyödyntäminen edellyttää vastaavasti kyberturvallisuuden aktiivista kehittämistä. Konkreettiset ohjeet ja toimintatavat auttavat varautumaan maatilan ja puutarhan digitaalisen ympäristön turvallisuusuhkiin.

Tuoreessa infopaketissa on koottuna tarkistuslista alkutuotannon yrittäjien ja työntekijöiden käyttöön. Tarkistuslistan avulla voi tunnistaa oman tilan kehittämiskohdat ja ne toimenpiteet, jotka saattavat vaatia myös tilan ulkopuolisen asiantuntijan apua.

Tästä pääset infopakettiin ja tarkastuslistaan: Infopaketti

Tarkistuslistan on koonnut Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti / JYVSECTEC kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus osana laajempaa elintarvikeketjun kyberuhkia käsittelevää hanketta.

Elintarviketuotannon ja -jakelun arvoketju on monitasoinen, ja keskinäiset riippuvuussuhteet voivat olla monitahoisia ja ennalta-arvaamattomia. Jos esimerkiksi alkutuotantoon, logistiikkaan, kylmälaitteisiin ja keskusvarastoihin vaikutetaan samanaikaisesti, sillä voi olla merkittävät vaikutukset kansalliseen ruokaturvaan ja kyberresilienssiin. Julkaisujen tarkoituksena on varmistaa yhteiskunnan kannalta kriittisten elintarvikeketjun toimintojen jatkuvuutta ja huoltovarmuutta myös kyberpoikkeamatilanteissa.

Elintarviketuotannon ja -jakelun käsikirjat kyberpoikkeamien hallintaan:

Kyberturvallisuus alkutuotannossa -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan 

Kyberturvallisuus elintarviketeollisuudessa -käsikirja kyberpoikkeaminen hallintaan

Kyberturvallisuus kaupan ja jakelun alalla -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan

Julkaisut ovat Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Kyberpoikkeamanhallinnan prosessit ja toimintaohjeet elintarviketuotannossa ja -jakelussa – projektin tuloksia. Projektin toteuttajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti / JYVSECTEC kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus.