Uutinen
03.04.2024

Onko sinulla viljan viljelyyn tai jatkojalostukseen liittyvä innovaatio?

Hae nyt Tuottajalle kiitos -stipendiä.

Kuudetta kertaa jaettavat Vaasan Oy:n, K-ryhmän ja ProAgrian Tuottajalle kiitos -stipendit antavat maanviljelijöille mahdollisuuden hakea taloudellista tukea viljan viljelyyn tai jatkojalostukseen liittyvien innovaatioiden ja ideoiden kehittämiseen. Stipendillä voi saada arvokasta tukea kokeiluihin, havaintokokeisiin ja testaukseen sekä uuden tiedon levittämiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Stipendien avulla voidaan tarjota alkutuottajille aito kiitos ja kannustin viljelyn kehitystyöhön ja koko arvoketjun vastuullisuuden edistämiseen.

Tuottajalle kiitos -stipendeillä tuetaan tänä vuonna viljan viljelyn innovaatioita. Hakemuksissa toivotaan ehdotuksia laadukkaan viljan kestävään ja kannattavaan tuottamiseen ympäristö-, ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteet huomioiden. Lisäksi toivotaan hakemuksia liittyen tuotantomenetelmien levittämiseen muille viljelijöille vertaistukiverkostojen kautta.

Tuottajalle kiitos -stipendihaku on avoinna 14.3.-26.4.2024.

Lue lisää ProAgrian verkkosivuilta