Uutinen
05.05.2024

Opinnäytetyö: Aktiivipihatossa hevoset pääsevät toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistään

Hevonen on sosiaalinen laumaeläin ja tarvitsee lajitovereidensa seuraa voidakseen hyvin. Muita päivittäisiä käyttäytymistarpeita ovat lepo, liikkuminen, syömis- ja juomiskäyttäytyminen, kehon hoito ja lämmönsäätely. Hyvinvointiin vaikuttavat myös elinympäristö, rutiinit, kohtaamiset ihmisten kanssa sekä terveydentila. Aktiivipihatto elinympäristönä tarjoaa hevoselle virikkeellisen ympäristön, jossa lajinmukainen käyttäytyminen toteutuu hyvin.

Savonia-ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Hanna Halonen on tutkinut opinnäytetyössään toimeksiantajansa Harjun oppimiskeskuksen aktiivipihaton tammalaumassa elävien kuuden hevosen lepoa ja sosiaalista käyttäytymistä. Tammalaumaa kuvattiin maaliskuussa 2023 vuorokauden ajan kuudella kameralla ja tallenteista tehtiin videoanalyysi tutkittavien hevosten osalta.

Tutkimuksessa seurattiin hevosten lepoaikaa, positiivista sosiaalista käyttäytymistä, negatiivista sosiaalista käyttäytymistä sekä stereotyyppistä käyttäytymistä. Tulokset luovutettiin Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin -hankkeelle, jonka tavoitteena on edistää hevosten hyvinvointia ja luoda sen arviointiin helposti käytettävää ja tutkittuun tietoon perustuvaa mittaristoa.

Hevosten käyttäytymisestä, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, hyvinvoinnista sekä tutkimuksen tuloksista voi tulla kuulemaan lisää opinnäytetyön loppuseminaariin

Keskiviikkona 8.5.2024 klo 10.15: Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, Iisalmi, luokka HAU-F1025

Tai etänä Zoomin välityksellä:

 https://savonia.zoom.us/j/716546188  Salasana: LuvaONT