Uutinen
21.04.2023

Opinnäytetyö: Korkeammat luokituspisteet saaneet lehmät ovat kestävämpiä ja tuottavampia

Lypsykarjan rakennejalostusta varten lehmien rakenteesta kerätään tietoa rakennearvostelemalla. Rakennearvostelluille lehmille lasketaan myös luokituspisteet, joilla annetaan kokonaisarvosana eläimen senhetkisestä kokonaisrakenteesta sekä utare-, jalka- ja runko-osa-alueista erikseen. Luokituspisteiden avulla lehmät voidaan jakaa paremmuusjärjestykseen rakenteen näkökulmasta lehmän senhetkisen fenotyypin eli ilmiasun perusteella.  

Savonia-ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Venla Niskanen tutki opinnäytetyössään ensikkona rakennearvosteltujen lehmien rakenneluokitustulosten ja tuotosta, terveyttä ja kestävyyttä kuvaavien tunnuslukujen välistä yhteyttä. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Faba-osuuskunta. Tutkimusaineisto koostui vuosina 2011–2015 syntyneistä holstein- ja ayrshirerotuisista lehmistä.  

Tutkimuksen perusteella mahdollisimman hyvän kokonaisrakenteen tavoitteleminen on järkevää, koska korkeat kokonaisluokituspisteet saaneet lehmät säilyvät karjassa pidempään ja tuottavat suuremman elinikäistuotoksen. Myös korkeat kokonaisluokituspisteet saaneiden lehmien keskituotos on muita korkeampi. Lisäksi maidon solupitoisuus on matalampi lehmillä, jotka ovat saaneet korkeammat utareen luokituspisteet.  

On tärkeää huomata, että kokonaisluokituspisteet lasketaan rungon, jalkojen ja utareen osa-alueiden luokituspisteistä, joten jokaisella lehmän rakenteen osa-alueella on vaikutusta lehmän saamiin kokonaisluokituspisteisiin. 

“Opinnäytetyön tulokset vahvistavat, että rakenteen jalostamisella voidaan vaikuttaa lehmien kestävyyteen. Pitkäikäiset ja tuottavat lehmät ovat myös taloudellisempia ja ympäristöystävällisempiä, koska uudistuseläinten tarve pienenee lehmien tuotantoiän pidentyessä. Uudistuseläinten tarpeen pieneneminen pienentää kasvatuskustannuksia ja maidontuotannon ympäristökuormitusta“, Niskanen kertoo.  

Opinnäytetyö esitetään 3.5.2023 klo 10.00–11.30 Iisalmessa Savonia-ammattikorkeakoulun kampuksen luokassa F1025. Seminaaria voi tulla seuraamaan myös etäyhteydellä alla olevan linkin kautta.  

Tervetuloa!  

Linkki etäosallistujille: https://savonia.zoom.us/j/716546188 Salasana: LuvaONT