Uutinen
18.12.2023

Opinnäytetyö: Lehmien onnistuneella ruokinnalla saadaan muutakin kuin maitotuotosta: parempaa hedelmällisyyttä

Lehmien ruokinnalla on vaikutusta niiden hedelmällisyyteen. Mikäli ruokinnassa on sopivasti energiaa, valkuaista, kuparia ja ruokinnan kalsiumfosfori-suhde on oikea, lehmä tiinehtyy paremmin. Nämä tulokset ovat luettavissa juuri valmistuneessa yamk agrologin Sanna Vidgrenin opinnäytetyössä lehmien ruokinnan ja hedelmällisyyden yhteydestä.

Työn toimeksiantajana toimi ProAgria Keskusten liitto. Aineistona tutkimuksessa on ruokinnan seurantalaskelmia ja tuotosseurantatietoja vuosilta 2018–2022.

”Työssäni ruokinnan asiantuntijana olen saanut huomata, että ruokinnallisia hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä on paljon. Sekä ravintoaineiden puutteet että liikasaanti voivat molemmat vaikuttaa negatiivisesti hedelmällisyyteen”, Vidgren kuvailee.

Työssä hedelmällisyyden ja ruokinnan yhteyttä tutkittiin kuudella hypoteesilla. Hypoteesit koskivat ruokinnan energian, valkuaisen, magnesiumin, kuparin ja kalsiumfosfori-suhteen vaikutusta hedelmällisyyteen. Aineiston rajausvaiheessa saatiin työssä esiin jo mielenkiintoinen havainto. Ne tilat, jotka tutkivat säilörehusta kivennäiset, pääsivät parempiin maitotuotoksiin kuin ne tilat, jotka eivät niitä tutki. Monelle ravintoaineelle on ruokinnan seurantalaskelmissa tavoitearvot, mutta esimerkiksi kalsiumfosfori-suhteelle ei ole tavoitearvoa. ”Ruokinnan Ca/P-suhteella oli myös vaikutusta hedelmällisyyteen. Mitä vähemmän kalsiumia on suhteessa fosforiin, sitä parempi oli tiinehtyvyys. Teoriaan nojaten, liika kalsium voi haitata fosforin imeytymisenä, mikä näkyy siten heikompana hedelmällisyytenä”, Vidgren kertoo työssään.

Opinnäytetyötä ei ole vielä julkistettu, mutta se tullaan esittämään ensi kertaa tammikuun alussa. Esitystä voi seurata joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Esityksen jälkeen työ tulee myös julkisesti luettavaksi Theseukseen.

Esityksen nimi                           Lypsylehmien ruokinnan ja hedelmällisyyden yhteys – Kuuden hypoteesin testaus ruokinnan- ja tuotosseurannan aineistolla

Esittäjä                                         Sanna Vidgren

Toimeksiantaja                           ProAgria Keskusten Liitto ry

Ohjaajat                                      Hannu Viitala ja Heli Wahlroos

Aika                                              tiistai 9.1.2024 klo 12.15–13.15

Paikka                                          Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2 Iisalmi, Luokka F-1025

Etäyhteys                                    https://savonia.zoom.us/j/716546188 Salasana: LuvaONT

Lisätietoja: Sanna Vidgren puh. 050 3753444