Uutinen
05.05.2024

Opinnäytetyö: Lihapuolen terveiset maitopuolelle, teemahaastattelu naudanlihantuottajille

Naudanlihantuotannon kannattavuuteen ja tehokkuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi kasvatettavan eläinaineksen kautta. Liha-lypsyristeytyksen lihantuotannolliset ominaisuudet ovat paremmat puhtaisiin maitorotuihin verrattuna: voidaan tuottaa tehokkaasti laadukasta lihaa. Liha-lypsyristeytysten erinomainen kasvu- ja rehunkäyttökyky sekä teurasominaisuudet palvelevat parhaiten niin tuottajia, kuluttajia kuin lihatalojakin. Sopivilla risteytysvalinnoilla voidaan tuottaa kuluttajille sopivaa lihaa. Kuluttajien toiveet tuotetun lihan laadussa ja ominaisuuksissa on tärkeää huomioida, sillä ostovoima ja kulutustottumukset vaikuttavat nopeasti tuotetun lihan menekkiin.

Tutkimuksessa selvitettiin teemahaastattelun kautta liha-lypsyristeytyksiä kasvattavilta naudanlihantuottajilta, mitä ominaisuuksia ja millaista eläinainesta tuottajat arvostavat liha-lypsyristeytyksissä. Tutkimuksessa käsiteltiin neljää teemaa: kasvu- ja rehunkäyttökyky, elinvoima ja terveys, teuras- ja lihanlaatuominaisuudet sekä luonne. Suoraan tuottajilta kerätyn tiedon pohjalta naudanlihantuotantoa voidaan kehittää ja sen kannattavuutta parantaa maitotilalta lähtevän eläinaineksen kautta.

Työn toimeksiantajana toimi kotieläinjalostus- ja siemennystoimintaa tarjoava osuuskunta Faba osk. Toimeksiantajan toimenkuva eli karjan jalostus ja haastattelun teemat ovat vahvassa kytköksessä toisiinsa. Tutkimuksessa tuottajilta kerätty tieto palvelee niin jalostuspalveluita tarjoavia yrityksiä kuin yksityisiä maidontuottajatilojakin.

Opinnäytetyön loppuseminaari pidetään 10.5.2024 klo 14-16. Voit osallistua seminaariin joko paikan päällä luokassa tai etäyhteydellä. Myöhemmin työ julkaistaan Theseuksessa.

Esityksen nimi                           Eläinaineksen toivotut ominaisuudet. Teemahaastattelu liha-lypsyristeytyksiä kasvattaville naudanlihantuottajille

Esittäjä                                        Anna-Liisa Manninen
Toimeksiantaja                          Faba osk
Ohjaajat                                      Hilkka Kämäräinen ja Heli Wahlroos
Aika                                              10.5.2024 klo 14-16
Paikka                                          Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, Iisalmi, Luokka HAU-F-1025
Etäyhteys                                    https://savonia.zoom.us/j/716546188 salasana: LuvaONT

Lisätietoja                                   Anna-Liisa Manninen puh. 050 3728518