Uutinen
24.05.2024

Opinnäytetyöt: Hämeen amk:n puutarhatalouden koulutuksen opinnäytetyöt kevät 2024 1/2

SEO

Tässä uutiskirjeessä on Hämeen ammattikorkeakoulun Puutarhatalouden koulutuksessa keväällä 2024 Theseuksessa 24.5. mennessä julkaistut hortonomi/AMK-koulutukseen sisältyvät 15 opintopisteen laajuiset opinnäytetyöt. Theseuksessa julkaistaan ammattikorkeakouluissa tehdyt ammattikorkeakoulututkinnon sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt opiskelijan luvalla. Ne työt, joita ei julkaista Theseuksessa, säilytetään kunkin ammattikorkeakoulun omassa tietokannassa ja ovat luettavissa vain korkeakoulun omassa kirjastossa paikan päällä.

Kaisa Säkkinen: Oulun kaupungin katupuurekisterin kehittäminen. Työn tuloksena kehitettiin kirjallinen ja videoitu ohje katupuurekisterin ylläpitoon Trimble Locus -järjestelmällä.
https://www.theseus.fi/handle/10024/819375

Johanna Reinikainen: Sirkkalehtimerkin ja kotimaisuuden ilmeneminen kasvihuonevihannesten vähittäiskaupassa. Pääkaupunkiseudulta, Turusta ja Tampereelta kerätyssä aineistosta selvisi, että valikoimasta noin 70 % oli kotimaista, mutta Sirkkalehtimerkin näkyvyys oli noin 45 %, mutta aineistossa oli myös muita merkkejä kuten Hyvää Suomesta, Kotimaista, Sydänmerkki ja EU:n luomutunnus. Tuotteiden ulkoasu oli kuitenkin hyvä ja selkeä.
https://www.theseus.fi/handle/10024/820471

Hanna Haataja: Hävikkikukkakauppojen toiminta Suomessa. Työssä todetaan, että hävikkikukkakauppatoiminnassa on oleellista yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja niistä saatavat hävikkikukat.
https://www.theseus.fi/handle/10024/853056

Shelby Nyberg: Different Perspectives of Labour from Two Cemeteries in Helsinki Parish Union. This study is a miniature collective for anyone interested in cemetery labour. https://www.theseus.fi/handle/10024/850451

Saara Alahuhta: Ohjeistus turvalliseen työskentelyyn pölyttäjien kanssa kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa. Työn pohjalta luotiin ohjejuliste, jossa ohjeistetaan tiivistetysti, kuinka pölyttäjien kanssa työskennellään turvallisesti. Ohjeistuksen tavoitteena on taata työntekijöiden turvallisuus ja sujuvoittaa työskentelyä pölyttäjien läheisyydessä.
https://www.theseus.fi/handle/10024/841136

Lotta Laupiainen. Kauriinkestävä puutarha. Työssä todetaan, että pelkästään kasvivalinnoilla ei pystytä ehkäisemään varmasti kauriiden tuhoja. Karkottavien keinojen joukosta haastateltavat pitivät toimivampina erityisesti ammattikäyttöön tarkoitettua Trico-hirvieläinkarkotetta ja mekaanisen torjunnan keinoista tarpeeksi korkeaa aitaa. Kauriiden lajituntemus on myös erityisen tärkeää.
https://www.theseus.fi/handle/10024/850764

Jenna Seppä: Joulukukkien vastuullisuus kuluttajan näkökulmasta. Kuopiossa tehdyssä havainnoinnissa selvisi, että pakkausmerkintöjä oli vähän. Reilun kaupan -merkkiä esiintyi joulusesongin kukissa ainoastaan joulutähdellä.
https://www.theseus.fi/handle/10024/851381