Uutinen
08.03.2023

Uusi tutkimus: Työyhteisön johtamisessa on kehitettävää maa- ja puutarhatiloilla

Monella maatalous- ja puutarhatilan yrittäjällä on kehitettävää usein monikulttuurisen työyhteisönsä johtamisessa. Tähän liittyviä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä on nyt koottu sähköiseen julkaisuun.

TTS:n tuore tutkimus kiinnittää huomion työyhteisön johtamiseen maatiloilla ja puutarhatiloilla. Lue lisää TTS:n tiedotteesta ja julkaisusta.

Monella maatalous- ja puutarhatilan yrittäjällä on kehitettävää usein monikulttuurisen työyhteisönsä johtamisessa. Tähän liittyviä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä on nyt koottu sähköiseen julkaisuun.

Julkaisussa on tarkistuslistoja ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä perehdyttämiseen ja työnopastukseen sekä muuhun päivittäisjohtamiseen, kuten viestintään. Myös työmotivaation ja muun työhyvinvoinnin edistämiseen löytyy havainnollinen tarkistuslista ja esimerkkejä.

Tuloksia voivat hyödyntää palkkatyövoimaa käyttävien ja sen hankintaa suunnittelevien yrittäjien lisäksi alan asiantuntijat ja edunvalvojat. Lakisääteisistä seikoista huolehtimisen lisäksi yrittäjien kannattaa ottaa oppia vertaisten hyvistä johtamiskäytännöistä ja kokemuksista. Työntekijät voivat hyödyntää tuloksia omien oikeuksiensa ja myös velvollisuuksiensa tunnistamisessa.

Aineisto kerättiin TTS Työtehoseurassa toteutetussa Työvoimasta tuottavuutta maa- ja puutarhatalouteen (Työvoima) -hankkeessa, jota maa- ja metsätalousministeriö rahoitti.

TTS:n sähköinen julkaisu numero 467 löytyy verkosta:

https://www.tts.fi/files/5549/Tyoyhteison_johtaminen_maa-_ja_puutarha-aloilla_467.pdf

Lisätietoja:

Erikoistutkija Janne Karttunen

TTS Työtehoseura

janne.karttunen@tts.fi

044 7143 689