Uutinen
20.12.2023

Uusia työkaluja edistämään lyhyiden elintarvikeketjujen liiketoimintamalleja

Kolmivuotisen agroBRIDGES EU-hankeen tavoitteena on ollut antaa viljelijöille ja ruoan tuottajille käytännön tukea lyhyiden elintarvikeketjujen liiketoimintamallien perustamiseen sekä tarjota tähän erilaisia työkaluja. Hankkeessa on ollut mukana yhteensä 15 kumppania 11 eri Euroopan maasta. Hankkeessa on kehitetty kaiken kaikkiaan 12 erilaista työkalua, jotka on jaettu neljään kategoriaan: digitaaliset työkalut, viestintämateriaalit, koulutusmateriaalit ja oppaat tapahtumien järjestämiseksi.

Digitaalisista työkaluista löytyy neljä työkalua, jotka edesauttavat tuottajan ja kuluttajan välistä kommunikaatiota tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi kuin myös tuotteiden jakelun parantamiseksi (Kuule minut – Hear my voice ja Älykäs jakelu – Smart delivery). Digitaalisista työkaluista löytyy myös maatalouden toimijoiden verkostoitumiseen ja resurssien jakamiseen suunnattu työkalu (Net). Lisäksi digitaalisten työkalujen valikoimista löytyy työkalu, jonka avulla viljelijät voivat löytää toiminnalleen uusia liiketoimintamalleja ja myyntikanavia lyhyitä elintarvikeketjuja hyödyntäen (Päätöksentekotyökalu – Decision support tool).

Viestintämateriaaleista löytyy erilaisia oppaita ja materiaaleja esimerkiksi lähiruoan markkinoimiseen sosiaalisessa mediassa (#PaikallistaRuokaa – #WeNeedLocalFood) tai lähiruoan tunnetuksi tekemiseen esimerkiksi kouluissa (Tunne lähiruokasi – Know your local food). Materiaalit sisältävät myös kuvauksen erilaisista lyhyen elintarvikeketjun liiketoimintamalleista Euroopassa (Kyllä onnistuu! – Yes, you can!) kuin myös tuottajan oman liiketoiminnan vahvuuksien tunnistamiseen (Miksi olen erityinen? – Why am I special?). Lisäksi materiaaleista löytyy opas tuotteiden pakkausmerkintöjen laatimiseen (Merkitse minut – Label me).

Koulutusmateriaalit sisältävät kaksi erilaista opasta siihen, millä tavoin tehdä kestäviä julkisia elintarvikehankintoja (Tukea elintarvikehankintoihin – Support for food procurement). Materiaalissa on opas sekä tuottajille että julkisille toimijoille. Tuottajien oppaan tarkoitus on kannustaa tuottajia osallistumaan julkisten elintarvikehankintojen kilpailutusprosesseihin sekä antaa niihin liittyvää tietoa ja tukea tuottajille. Julkisille toimijoille suunnatun oppaan tavoitteena on ohjata päättäjiä ja julkisia elintarvikkeiden hankkijoita, kuten sairaaloita ja kouluja, hankkimaan ruokaa yhä enemmän lyhyiden elintarvikeketjujen kautta.

Tapahtumien järjestämisen tueksi kehitettyjen oppaiden ja materiaalien tavoitteena on tukea paikallisten tapahtumien järjestämistä. Tapahtumien tavoitteena on tuoda yhteen eri elintarvikealan toimijoita ja näin edesauttaa luomaan uusia kumppanuuksia sekä yhteistyömahdollisuuksia. Materiaali sisältää vinkkejä tapahtuman mainostamiseen ja markkinointiin, erilaisia mallipohjia sekä konseptikuvauksia.

Kaikki kehitetyt työkalut ovat vapaasti saatavissa hankkeen www-sivujen kautta (www.agrobridges.eu). Työkalut on käännetty 12 eri kielelle, myös suomeksi. Sivuilta löytyy opas, jossa on ohjeet kunkin työkalun käyttämiseksi.