Uutinen
14.06.2023

Uusimmassa ÄlyAgrin podcastissa keskustellaan nykypäivän johtamisesta maatiloilla

Osaava Farmari –hankkeen kanssa yhteistyössä tehdyssä toisessa jaksossa aiheena on maatilojen johtaminen. Jaksossa ÄlyAgrissa työskentelevät Fiia Ritvanen ja Krista Jauhiainen keskustelevat Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa työskentelevän Jarmo Luoman ja Lapin ammattikorkeakoulussa työskentelevän Aija Hentilän kanssa Osaava Farmarin johtamiseen painottuvista opinnoista. Jaksossa jutellaan nykypäivän maatilan johtamisesta sekä leanistä, sen periaatteista ja siitä miten lean-ajattelua hyödynnetään maatiloilla johtamisen työkaluina.

Tilat ovat nykypäivänä isoja kokonaisuuksia ja tiloilla jo usein työskenteleekin ulkopuolisia henkilöitä. Jaksossa keskustellaankin, millaista johtamista nykypäivän tiloilla tarvitaan, kun tilan kokonaisuuden hallinnan rinnalle on noussut tarve henkilöstöjohtamisen taidoille. Aija kertookin jaksossa, että nykypäivänä johtamisen merkitys tunnistetaan ja osaamista ja uusia taitoja haetaan esimerkiksi koulutusten avulla. Lisäksi jaksossa Jarmo avaa tarkemmin leania.

Yksi tiloilla laajasti mukaan otettu leanillekin tuttu työkalu on valkotaulu. Valkotaulun ympärille voidaan kerääntyä esimerkiksi koko työporukalla viikkopalaveriin ja käydä läpi tulevan viikon töitä. Jaksossa jutellaan myös siitä miten tiloilla leanin keinoja voidaan ottaa käyttöön pikku hiljaa, juuri kyseiselle tilalle sopivasti. No nappaako lean sitten tilalliset mukaansa ja kohta hukkaa metsästetään koko työporukan voimin? Käy kuuntelemassa jakso alla olevasta linkistä!