Uutinen
24.02.2022

Uusissa Hiilestä kiinni -hankkeissa pilotoidaan maatalouden alueellista ja paikallista ilmastotyötä

Uusissa 19 hankkeessa vahvistetaan mm. viljelijöiden osaamista hiiliviljelyssä. Uudet hankkeet vahvistavat hiilimarkkinoiden tietopohjaa. Hiilestä kiinni -kehittämishankkeet saivat maa- ja metsätalousministeriöltä yhteensä 7,3 miljoonaa euroa.

MMM:n tiedote 24.2.2022