Hanke
Kehittämishanke - 12819

AgriBisnes II – Tutkiva kehittäminen kilpailukyvyn edellytyksenä

Jyväskylän yliopisto

01.01.2016 - 12.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

AgriBisnes II -koulutus on Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän aikuiskoulutuksen yhteistyössä toteuttama koulutus maatalousyrittäjille. Koulutusohjelmaa rahoittavat Pohjanmaan ELY-keskus, Keski-Pohjanmaa, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. AgriBisnes II-hankkeen tavoitteena on ohjata maaseudun yrittäjät näkemään toimintaympäristönsä uudella tavalla, arvioimaan kriittisesti nykyisten käytäntöjen merkitystä ja toimintaehtoja, ottamaan itse vastuuta muistakin tuotantoketjun portaista, ja näkemään niitä mahdollisuuksia, joita se avaa. AgriBisnes II -koulutus kehittää maatalousyrittäjien liiketoiminta- ja johtamisosaamista, edistää verkostoitumista ja parantaa maatilojen kilpailukykyä. Koulutus tarjoaa tuoretta tietoa ja tutkimustuloksia liiketoiminnan eri osa-alueilta. Koulutuksen tavoitteena on - Maatalousyritysten jatkuvuuden, kasvun sekä kannattavuuden tukeminen ja maatalousyritysten kehittäminen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi. - Luoda mahdollisuuksia maaseutuyrittämisen eri toimialojen väliselle vuorovaikutukselle, sekä uusien verkostojen ja rakenteiden syntymiselle. - Kehittää osallistujien strategista ajattelukykyä tulevaisuuden haasteiden hahmottamiseksi ja muutosvalmiuden lisäämiseksi. - Tukea yritysten markkina-mahdollisuuksien laajentumista ja edellytyksiä menestyä kansainvälistyvillä markkinoilla. Kaksivuotinen koulutus sisältää 37 lähiopetuspäivää. Opetusmenetelminä ovat luennot, case -opetus ja ryhmätyöt ja -keskustelut. Olennaisen osan oppimista muodostaa omien kokemusten pohdiskelu ja kriittinen tarkastelu sekä uusien ajatusten ja menetelmien soveltaminen omassa työssä. Projektiin valitaan 15 kasvuun ja kehittämiseen sitoutunutta maatalousyritystä.Hankkeen toteutusalue on Keski-Pohjanmaa. Koulutusohjelman sisältämiin ajankohtaisseminaareihin on alueen maatalousyrityksillä avoin pääsy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

12819

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

12.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt