Viestintä

EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen viestintää tekee koko maaseutuverkosto eli kaikki toimijat ja tuensaajat! Olemme kaikki viestinviejiä, joten miksi emme tekisi sitä yhdessä. Valtakunnallisesta maaseutuviestijöiden verkostosta saat tukea ja nostetta omaan työhösi, tervetuloa mukaan!

Maaseutuviestijöiden verkoston rungon muodostavat MMM:n, Ruokaviraston ja maaseutuverkostoyksikön viestijät, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä 15 alueellisen maaseutuviestinnän koordinaattorin kanssa. Maaseutuviestinnän koordinaattorit vastaavat ELY-alueittain EU:n maaseuturahoituksen viestinnästä ja kokonaisuuden koordinoinnista yhteistyössä Leader-ryhmien, kuntien yhteistoiminta-alueiden sekä ELY-keskusten kanssa. Kaksikielisten alueiden ja Ahvenanmaan edustajat muodostavat myös ruotsinkielisen viestintäverkoston.

Kaikki sidosryhmien edustajat ovat lämpimästi tervetulleita maaseutuviestijöiden verkostoon, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa, pääsääntöisesti etäkokouksiin. Kokousten lisäksi maaseutuviestijöiden verkostolle järjestetään koulutuksia ja räätälöityjä tapaamisia. Liity keskusteluryhmäämme!

Viestinnän vastuut ja roolit

Kuvakaavio viestinnän organsoitumisesta
Viestinnän järjestäytyminen

Maa- ja metsätalousministeriön vastuulla on julkinen keskustelu, vaikuttavuus, sidosryhmäyhteistyö sekä yhteydenpito ja vuorovaikutus komission kanssa.

Maaseutuverkostoyksikön vastuulla on hyvien käytänteiden jakaminen, vaikutukset, verkoston kohtaamisten mahdollistaminen sekä kansallisten viestintäkanavien ylläpito.

Ruokaviraston vastuulla on toimia tukitiedon kotipesänä. Ruokavirasto päivittää tukiviestinnän kanavia ja vastaa tukien toimeenpanon ja vaikutusten valtakunnallisesta viestinnästä.

Maaseutuviestinnän koordinaattoreiden vastuulla on alueen ja kansallisen viestinnän yhteydenpito, alueellisesta kokonaiskuvasta ja vaikuttavuudesta viestiminen sekä sidosryhmätyön toteuttaminen alueella.

Maaseutuviranomaisten (ELY ja kunnat) ja Leader-ryhmien vastuulla on tukien toimeenpanon alueellinen ja paikallinen viestintä, yksilöinti ja neuvonta.

Kumppaneiden ja sidosryhmien vastuulla on soveltuvin osin omien verkostojen ja kanavien valjastaminen viestintään.

Viestintäverkostot

Viestintää tehdään yhdessä verkostomaisella otteella. Valtakunnallinen viestintäryhmä muodostaa viestinnän suunnittelun ytimen, ja kokoaa ympärilleen maaseutuviestinnän koordinaattoreista koostuvan viestintäverkoston. Kaikkien sidosryhmien edustajat ja muut kiinnostuneet ovat tervetulleita maaseutuviestijöiden verkostoon. Maaseutuviestinnän koordinaattorit kokoavat alueelliset viestintäverkostot, joiden ydintiimeissä on mukana Leader-ryhmien, ELY-keskusten ja kuntien edustajia. Myös muut sidosryhmät toivotetaan lämpimästi mukaan! Näiden lisäksi viestinnässä on koottuna teemallisia verkostoja Leader-viestinnän ja ruotsinkielisen toiminnan ympärille.

Kaavio, joka esittelee viestintäverkostot.
1. Kolmisäteinen CAP-viestintäverkosto: Keskellä valtakunnallinen viestinnän ydintiimi, ympärillä viestintäverkosto ja sen ympärillä maaseutuviestijät.
2. Alueviestintäverkostot: keskellä alueellinen ydintiimi, ympärillä sidosryhmät
3. Teemalliset verkostot: Leader-viestinnän verkosto ja ruotsinkielinen viestintäverkosto

Viestinnän suunnittelu

EU:n maatalouspolitiikan rahoituskauden 2023—2027 ajalle on laadittu viestintästrategia. Sen pohjalta laaditaan vuosittainen viestintäsuunnitelma. Löydät suunnitelmat alapuolelta.

EU:n maaseuturahoituksen viestintäkanavat

Maaseutu.fi on suunnattu tuensaajille sekä kaikille niille, jotka saattaisivat hyötyä rahoitusmahdollisuuksista. Sivusto tarjoaa esimerkkejä ja hakuvinkkejä ja johdattaa eteenpäin tarkemman tiedon äärelle esimerkiksi Ruokaviraston sivustolle. Maaseutu.fi:stä löytyvät myös alueelliset sivustot, jotka kokoavat maaseudun ja maatalouden kehittämisen asiat sekä tarpeelliset yhteystiedot 15 ELY-keskusalueen mukaan.

Maaseutuverkosto.fi on maaseudun kehittäjien maailma, jonne ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet ja etenkin rahoitusta hakeneet tai saaneet hankkeiden edustajat. Maaseutuverkosto on paikka verkostoitumiselle, keskustelulle ja monipuoliselle viestinnälle. Löydät sieltä myös Hankerekisterin, joka kokoaa kaikki kehittämishankkeet ja tarjoaa niistä jokaiselle oman päivitettävän kotisivun.

Ruokavirasto.fi:stä löydät ajantasaiset tukitiedot ja kaikki tukien toimeenpanoon liittyvät asiat.

Mmm.fi on maa- ja metsätalousministeriön verkkosivusto. EU:n maaseuturahoitukseen liittyvissä asioissa ministeriö hyödyntää Maaseutu.fi-sivustoa.

EU:n maaseuturahoituksen sosiaalisen median yleiskanavat

Sosiaalisen median teemakanavat

Tuensaajan viestintä

Tuensaajan viestintäohjeet ja -vinkit löydät Maaseutu.fi:stä. Hankkeen viestinnässä kannattaa hyödyntää myös Hankerekisteriä, josta jokaiselle rahoitetulle hankkeelle löytyy valmiina hankekorttipohja. Hankekorttia voi päivittää ja käyttää hankkeen kotisivuna, mutta joka tapauksessa sinne on hyödyllistä käydä päivittämässä yhteystiedot ja linkit käytössä oleviin viestintäkanaviin. Tutustu, miksi maaseutuverkosto.fi on hanketoimijan tärkeä työkalu.

Tuensaajan viestintäohjeet

Viestinnän yhteystiedot

Valtakunnalliset viestijät

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtakunnallisen EU:n maaseuturahoituksen viestinnän koordinoiminen ja johtaminen sekä päivittäisviestintä sekä ministeriön että MaaseutuFi-kanavissa:

Meri Kiikkala, etunimi.sukunimi(a)gov.fi

Hannakaisa Markkanen, etunimi.sukunimi(a)gov.fi

Maaseutuverkostoyksikkö (Ruokavirasto)

EU:n maaseuturahoituksen ja maaseutuverkostotoiminnan viestintä MaaseutuFi-kanavissa sekä alueellisen viestinnän koordinoiminen:

Pirjo Onikki, etunimi.sukunimi(a)maaseutu.fi

Fanni Alavuotunki, etunimi.sukunimi(a)ruokavirasto.fi

Emilia Koivulahti (vanhempainvapaalla), etunimi.sukunimi(a)ruokavirasto.fi

Ruokavirasto

EUn maaseuturahoituksen viestintä erityisesti tukien toimeenpanon osalta Ruokaviraston kanavissa:

Maaseudun kehittäminen: Riika Isola, etunimi.sukunimi(a)ruokavirasto.fi

Peltotuet: Pia-Maria Jokipii, etunimi.sukunimi(a)ruokavirasto.fi

Eläintuet: Niina Pitkänen, etunimi.sukunimi(a)ruokavirasto.fi

Sinikka Torssonen, etunimi.sukunimi(a)ruokavirasto.fi

Alueelliset maaseutuviestinnän koordinaattorit

Etelä-Pohjanmaa: Emma Marttila emma.marttila(a)ely-keskus.fi

Etelä-Savo: Iida Vesterinen iida.vesterinen(a)ely-keskus.fi

Häme: Tomi Majuri tomi.majuri(a)ely-keskus.fi

Kaakkois-Suomi: Saija Räty saija.raty(a)ely-keskus.fi

Kainuu: Kimmo Rauatmaa kimmo.rauatmaa(a)ely-keskus.fi

Keski-Suomi: Minna Nurro minna.nurro(a)ely-keskus.fi

 

Lappi: Heidi Hannula heidi.hannula(a)ely-keskus.fi

Pirkanmaa: Laura Pekkala laura.pekkala(a)ely-keskus.fi

Pohjanmaa: Ketty Rodas, ketty.rodas@ely-keskus.fi Rodas, Juulia Tuominen (vanhempainvapaalla)

Pohjois-Karjala: Anna Romo anna.romo(a)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaa Riikka Vitikka riikka.vitikka(a)ely-keskus.fi

Pohjois-Savo: Kerttu Lassila kerttu.lassila(a)ely-keskus.fi

Satakunta: Jasmin Rikkonen jasmin.rikkonen(a)ely-keskus.fi

Uusimaa: Katri Laitinen katri.laitinen(a)ely-keskus.fi

Varsinais-Suomi: Janica Vilen janica.vilen(a)ely-keskus.fi

Kuvassa ihmisiä yhteiskuvassa.
Viestintäverkosto koolla

Hyödynnä Maaseutuverkosto.fi:n monipuoliset mahdollisuudet

Teematreffit

Teematreffit ovat matalan kynnyksen videotapaamisia samasta teemasta kiinnostuneiden kesken. Voit myös järjestää itse teematreffejä.

Agrihubi

Agrihubi tarjoaa hyödyllistä ja mielenkiintoista asiaa erityisesti maatalouden kannattavuuteen liittyen.

Hankerekisteristä löydät kaikki EU:n maaseuturahaston rahoittamat hankkeet aina vuodesta 2014 lähtien.

Tutustu, millaista maaseudun ja maatalouden kehitystyötä vuosien saatossa on hankkeiden kautta tehty ja mitä on käynnissä juuri nyt! Jos olet itse hanketoimija, voit päivittää oman hankkeesi hankerekisteristä löytyvää hankekorttia.