Maaseutuverkostoyksikkö

Maaseutuverkostoyksikkö koordinoi ja kehittää maaseutuverkoston toimintaa ja tuo tekijöitä yhteen. Yksikkö järjestää verkostolaisille koulutuksia ja seminaareja sekä tarjoaa työkaluja työnteon tueksi.

Maaseutuverkostoyksikkö on toimintatavoiltaan uudistuva ja kokeiluhenkinen, valtakunnallista yhdessä tekemistä edistävä yksikkö, johon voi ottaa yhteyttä aina, jos mieleen tulee jokin uusi toimintatapa tai työkalu, joka hyödyttäsi koko maaseutuverkostoa. Yksikön yksi tehtävä on mahdollistaa ideoiden toteuttaminen, joten ota rohkeasti yhteyttä tai tule kuulolle kuukausittain järjestettävään Verkostoaamuun, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista verkostoyksikön väen johdolla.

Maaseutuverkostoyksikkö tukee ja koordinoi myös tärkeiksi huomattujen alueellisten maaseutuverkostojen toimintaa osana valtakunnallista verkostoa ja osallistuu aktiivisesti Euroopan verkostojen yhteiseen toimintaan ja kehittämistyöhön.

Vuosittain yksikkö laatii maaseutuverkoston toimintakertomuksen ja -suunnitelman sekä tekee toimintasuunnitelman itsearvioinnin. Itsearvioinnin lisäksi verkostotoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan osana ohjelman arviointia.

Maaseutuverkostoyksikkö on monipaikkainen yksikkö. Päätoimipiste sijaitsee Seinäjoella Ruokaviraston tiloissa.

Poimintoja maaseutuverkostoyksikön toimintaperiaatteista:

  • verkottamista tehdään suunnitelmallisesti, aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti toimijoiden kanssa
  • viestintä on ymmärrettävää ja ajantasaista
  • yhteistyö tutkimuksen kanssa on rakentavaa ja tiivistä
  • kansainvälistyminen on keskeinen osa toimintaa
  • välittämällä esimerkkejä maaseudun kehittämisohjelmien käytännön tuloksista lisäämme yhteistyötä maaseudun ja maatalouden kehittäjien välillä.

 

"Yhteistyön vahvistamista, uusia työkaluja ja viestintää"

Toimintakertomus_infoja_2023, tekijä Maaseutuverkosto