Hanke
Kehittämishanke - 11341

Ähtärin matkailualueen ranta-alueen käytön suunnitteluhanke

Ähtärin kaupunki

30.06.2015 - 11.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ähtärin matkailualueen rantavyöhykkeelle ja järven lähialueelle laaditaan kokonaisvaltainen suunnitelma, joka sisältää erilaisia virkistystoimintoja, aktiviteetteja ja kulkuväyliä alueen matkailijoille, loma-asukkaille sekä paikkakunnan ja alueen asukkaille. Suunnitelman avulla eri toiminnot löytävät järkevät ja toiminnalliset sijoittumispaikat antaen hyvän pohjan myöhemmin toteutettaville investoinneille. Alueen käyttö kuntalaisten yhteisenä virkistysalueena lisääntyy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

11341

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

11.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt