Hanke
Kehittämishanke - 30230

Akaa Group -verkostoselvitys

Akaan kaupunki

08.06.2016 - 05.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Akaa Group -hankkeella selvitetään metalli- ja muoviteollisuuden yritysten kehittämistarpeita yksittäisenä yrityksenä ja verkostona. Hankkeen tavoitteena on hahmottaa yritysten ja verkoston kehittämiskohteita mm. logistiikassa, tuotannossa sekä hankinnoissa sekä löytää yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita yhteistoimintamahdollisuuksista. Kartoituksen tavoitteena on siis metalli- ja muoviklusteriyritysten toimintojen synergiamahdollisuuksien tunnistaminen suuruuden ekonomian ja skaalahyötyjen aikaansaamiseksi toimintoja yhdistämällä. Hanke on avoin kaikille Akaassa toimiville metalli- ja muovialan yrityksille sekä näitä toimialoja sivuavien alojen yrityksille. Hankkeeseen on mahdollista osallistua myös yritys, joka on kiinostunut yhteistyöstä akaalaisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tarjoamasta mahdollisuudesta tiedotetaan kohderyhmää käyttämällä sekä sähköistä että painettua mediaa, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman laajalle joukolle mahdollisuus osallistua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

30230

Aloituspäivämäärä

08.06.2016

Loppumispäivämäärä

05.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt