Hanke
Kehittämishanke - 27225

Alkuvoimaa! Tarinoita Tarvaalasta – luonnonvara-alan opetuksen 150 vuotta

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä

30.06.2016 - 10.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tarvaalan kampus on vuonna 2017 toiminut 150 vuotta. Koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan muutos on tänä aikana ollut rajua. Alkuvoimaa! Tarinoita Tarvaalasta - luonnonvara-alan opetuksen 150 vuotta -hanke tuo esille Biotalouskampuksen vahvan vaikutuksen yhteiskunnan ja maaseudun kehitykseen. Se myös vastaa akuuttiin tarpeeseen tallentaa ajankuva Biotalouskampuksen monimuotoisesta luonnonvara-alan toiminnasta. Alkuvoimaa! hanke nostaa haastatteluin ja tallentein esille biotalousalan nykyhetken sekä tulevaisuuden haasteineen ja muutostarpeineen. Tulevaisuuden mahdollisuudet tuodaan esille vahvasti. Luonnonvara-alan näköalapaikalle pysähtyminen tarjoaa biotalouteen tutustumisen mahdollisuuden eri näkökulmien kautta. Aluetaloudellista vaikuttavuutta sekä Biotalouskampuksen merkitystä tuodaan hankkeessa esille elävästi ja monimediaisesti. Videot, kuvat, haastattelut ja artikkelit peilaavat yhdessä ja rinnakkain eri aikakausien toimintaa. Hankkeessa kerättävä, koottava ja valmistettava materiaali on tarpeellista etenkin seutukunnallisesti, mutta se on hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Kuvien, artikkelien, videoiden ja dokumenttien avulla kehitetään Biotalouskampukselle Aikamatka, elämyspoluksi koottu opastettu reitti, jonka varrelta löytyy QR-koodien taakse tallennettu hankkeen aikana kerätty ja tuotettu materiaali. Biotalouskampuksen Aikamatka toimii tukena hankkeen aikana oppilaitosten tutor-opiskelijoista koulutettaville Kampusoppaille, jotka vastaavat kampusalueen esittelystä vierailijoille sekä uusille opiskelijoille. Alkuvoimaa -hankkeen tuottama materiaali jää hankkeen päätyttyä aktiiviseen käyttöön. Aineisto kootaan myös Biotalouskampuksen omalle verkkosivulle (www.biotalouskampus.fi) vapaasti tutustuttavaksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

27225

Aloituspäivämäärä

30.06.2016

Loppumispäivämäärä

10.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt