Hanke
Kehittämishanke - 203330

Älyjuoma-automaatti 2022

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vedenkulutuksen avulla voidaan päätellä eläimen hyvinvointiin ja tuotantotehokkuuteen liittyviä ominaispiirteitä ja käyttää näitä terveellisen elämän turvaamiseen sekä jalostusominaisuuksien kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään tekniikka, jolla mitataan lehmän vedenkulutusta. Laitteistolla kerätyn data avulla on mahdollista arvioida eläinyksilön rehuhyötysuhdetta suhteessa lypsyrobotin mittaamaan maitotuotokseen. Tehokkaamman tuotannon taloudellisen arvon lisäksi pienempi rehunkulutus vähentäisi erityisesti metaanipäästöjä jopa 36% nykytasosta vuoteen 2035 mennessä. Vedenjuontitietojen avulla on myös mahdollista havaita lehmien hyvinvoinnin poikkeamat yksilö- ja karjatasolla entistä aiemmin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Hankenumero

203330

Aloituspäivämäärä

31.08.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.1 Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Hankeluonne

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt