Hanke
Valmisteluraha - 259577

Amerikan karpalosta uusi marja viljelyyn

ProAgria Etelä-Suomi ry

- 04.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Helsingin yliopistolla on selvitetty Amerikan karpalon viljelyä kevytrakenteisessa kasvutunnelissa. Amerikan karpalo on uusi marja, jota ei ole aiemmin viljelty Suomessa, vaikka sitä tuotetaan erityisesti Pohjois-Amerikassa merkittäviä määriä. Uusi viljelykasvi tuo maatiloille mahdollisuuden monipuolistaa tuotantoa, ja siten tuo taloudellista vakautta tilan toimintaan. Marjanviljelijät Hämeessä ja Pirkanmaalla ovat ilmaisseet voimakkaan kiinnostuksensa uudelle marjalle ja sen kaupallisen viljelyn testaamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi kainuulainen taimitarha on halukas kehittämään menetelmää lisäysaineiston kasvattamiseksi. Koska missään muualla maailmassa ei tuoteta Amerikan karpaloa kasvutunneleissa, Helsingin yliopiston kokeissa on ilmennyt vielä paljon selvitettäviä asioita sen viljelyyn liittyen, jotta uusi viljelty marja saadaan kaupalliseen tuotantoon. Valmistelurahalla selvitään mahdollisen laajemman viljelijäryhmähakkeen toteuttamismahdollisuuksia ja suunnitellaan viljelijäryhmähanke yhdessä ProAgria Etelä-Suomen asiantuntijoiden, kiinnostuneiden viljelijöiden ja Helsingin yliopiston MMTDK:n maataloustieteiden osaston kanssa. Toteutusaika on 1.11.2023-30.4.2024

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259577

Loppumispäivämäärä

04.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt