Hanke
Kehittämishanke - 154944

ÄMYRI -metsäalan yritysten tietoverkko

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2020 - 26.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

ÄMYRI - metsäalan yritysten tietoverkko -hankkeessa kootaan Pohjois-Pojanmaan metsäalan yritysten tiedonhankintaa ja osaamista tukeva verkosto. Verkostossa ja sen toimintaa tukevalla sähköisellä alustalla yritykset ja heidän yhteistyökumppaninsa (tiedontuottajat) voivat vaivattomasti löytää toisensa ja tarjolla olevaa tietoa, käydä keskusteluja ja rakentaa erilaista yhteistyötä. Hankkeessa pilotoidaan ja arvioidaan erilaisia verkoston toimintamuotoja. Hankkeen hallinnoi Suomen metsäkeskus Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Suomen metsäkeskus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

154944

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

26.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt