Hanke
Kehittämishanke - 7467

Astuvan juuret

Kulttuuriyhdistys Mäki, pelto ja metsä ry

12.05.2015 - 29.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Astuvan juuret on vuonna 2015 toteutettava pilottiprojekti, jolla luodaan perusta pitkäjänteiselle toiminnalle Someenjärven ja Ristiinan alueella. Projektin kautta alueelle syntyy elävän taiteen keskus, joka houkuttelee taiteilijoita Suomesta ja ulkomailta ja luo ympärilleen kulttuuri- ja matkailupalveluihin liittyvää yritystoimintaa sekä rikastuttaa alueen kulttuuria.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

7467

Aloituspäivämäärä

12.05.2015

Loppumispäivämäärä

29.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt