Hanke
Investointihanke - 259338

Aurinkovoimala

Ruonan Rinki ry

- 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ruonan Rinki ry Kuortaneella investoi aurinkovoimalan hankintaan. Tavoitteena on kylätalon sähkölämmityksestä aiheutuvien kustannusten madaltaminen ja ympäristökuormituksen vähentäminen. Hankkeen toteutuksen avulla on mahdollista ylläpitää kylätalon toimintaa ja taata aktiivisen kylätoiminnan jatkuvuus. Investoinnin vaikutus hyödyttää kyläläisten lisäksi muita kuortanelaisia, kesäasukkaita sekä matkailijoita. Osittainen siirtyminen aurinkovoiman käyttöön nähdään tärkeänä konkreettisena ilmastotekona pienentämässä omalta osaltaan hiilijalanjälkeä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259338

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt