Hanke
Kehittämishanke - 182901

Biohiili-Teuronjärven ulkoisen kuormituksen vähentäjänä

Teuronjärven suojeluyhdistys ry

31.01.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Teuronjärven ulkoisen kuormituksen vähentäminen . Jatkohanke Kvvy: n tekemälle Teuronjärven hoitosuunnitelma hankkeelle. Biohiilisäkkejä asetetaan Kurkijokeen, Teuroja 2. ja Teuroja 4. ; kohteet on valittu edeltäneiden tutkimusten perusteella. Suodattimien tehokkuutta seurataan vesinäytteillä ennen ja jälkeen suodatussäkkien (ravinteiden ja kiintoaineen osalta), jotta optimaalinen vaihtoväli saadaan selville, samalla saadaan tutkimustuloksia suodatuksen toimivuudesta. Näytteistä tutkitaan kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, CODMn ja PH.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

182901

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt