Hanke
Kehittämishanke - 157403

Biopotti – Biometaanin Potentiaalin kartoitus maatiloille Pohjois-Savon alueella

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

31.03.2021 - 04.07.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tehdään laaja taustakartoitus Pohjois-Savon alueella syntyvistä biomassoista ja niistä saatavasta biometaanipotentiaalista. Lisäksi kartoitetaan liikennebiokaasun käytön mahdollisuudet sekä kierrätyslannoitteiden valmistuksen potentiaali. Hankkeessa luodaan toimintamalli kehittyvien tilojen lannan käytön keskitettyyn käsittelyyn ja kierrätyslannoitteiden kustannustehokkaaseen valmistamiseen sekä biometaanin tuottamiseen. Hankkeen kohderyhmänä on maatalouden toimijoiden ja elinkeinon harjoittajien lisäksi energia-alan ja jätehuollon toimijat, lannoitevalmistajat sekä elintarvike ja muu teollisuus, joilla muodostuu biomassoja sivuvirtoina. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli kehittyvien tilojen lannan käytön keskitettyyn käsittelyyn ja kierrätyslannoitteiden kustannustehokkaaseen valmistamiseen sekä biometaanin tuottamiseen Pohjois-Savon alueella. Tavoitteena on lantalogistiikan ja lannankäsittelyn kehittäminen siten, että ravinteiden hyödyntäminen paranee ja samalla lannasta aiheutuva ympäristökuormitus vähenee (Win-Win -tilanne). Hankkeen tavoitteena on suunnitella karjanlannan käytön monipuolistaminen sekä arvioida ja tehdä koneketjuinvestoinniselvitys käsittelyjäännöksen prosessointiin kierrätyslannoitteeksi. Näin lanta saadaan tilakohtaisesti mahdollisimman tehokkaasti kasvien käyttöön, kuitenkaan vahingoittamatta kasvun edellytyksiä. Hankkeen tavoitteena on selvittää Pohjois-Savon alueelle perustettavien biokaasulaitosten logistiikka. Tässä hankeessa Pohjois-Savon alue spotataan useammaksi toiminnalliseski alueeksi, joiden kunkin keskiössä on biokaasualaitos tarvittavine biomassa terminaaleineen. Kierrätyslannoitteiden valmistuksessa ja tuotannossa huomioidaan myös niiden terminaali sijoittelu lähelle käyttökohteita täsmälannoitusten mahdollistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on yritysten muodostuminen (yritys/spottialue), laitosten investointisuunnitelmat spottialueille ja niiden alueellinen hyödyntäminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

157403

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

04.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt