Hanke
Kehittämishanke - 36659

Biotalouden headhunteriksi – Esiselvitys uuden toimintamallin kehittämisestä biotalouden työvoiman hankintaan

Maaseutuammattiin ry

01.01.2017 - 04.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Biotalouden headhunteriksi -esiselvityshankkeessa valmistellaan uutta toimintamallia biotalouden rekrytointiin. Tämä uusi toimintamalli varmistaa omalta osaltaan työvoiman saatavuutta metsätalouteen ja laajemminkin biotalouteen. Biotalouden headhunteriksi - esiselvityshankkeen tavoitteena on: 1. Kartoittaa biotalouden organisaatioiden työvoimatarve ja tarve uudentyyppiselle rekrytointimallille, 2. Selvittää biotalouden organisaatioiden kehittämishalukkuus ja sitoutuminen työelämälähtöiseen ja verkostomaiseen opiskelijahankintaan ja 3. Vahvistaa toteuttamiskelpoiset lähtökohdat työelämälähtöisen biotalouden rekrytointimallin kehittämiselle. Esiselvityshankkeen kohderyhminä ovat alan yritykset, organisaatiot ja oppilaitokset. Välillisenä kohderyhmänä on TE-toimistot. Hanke toteutetaan 1.1.2017 - 31.8.2017 välisenä aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

36659

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt