Hanke
Kehittämishanke - 29822

Biotaloudesta voimaa alkutuotantoon -selvityshanke

A-Tuottajat Oy

01.08.2016 - 05.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Biotaloudesta voimaa alkutuotantoon -hankkeen tavoitteena on selvittää Etelä-Pohjanmaan mahdollisuudet ja reunaehdot kansainvälisesti innovatiivinen alkutuotannon ja elintarviketalouden keskittymän/konseptin rakentamisella, jolla mahdollistetaan suomalaisen ruoantuotannon säilyminen ja kehittyminen. Hankkeessa selvitetään lannan keskitetyn käsittelyn mahdollisuuksia ja lannan käsittelyn paikallista toimintakonseptia niin, että ravinteet ja energia voitaisiin saada hyödynnettyä optimaallisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29822

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

05.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt