Hanke
Kehittämishanke - 143813

Bisnes Lande

Leader Viisari ry

31.12.2020 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Bisnes Lande-hankkeella edistetään nuorten yritteliäisyyttä rohkeiden kokeilujen ja uusien kokemusten avulla, kehitetään alueen yrittäjyysilmastoa nuorten potentiaalin tunnistamiseksi ja luodaan verkostojen lisäksi konkreettisia työkaluja. Korona on tuonut haasteita yrittäjille ja huolipuhe saattaa lannistaa nuorten yrittäjyysintoa. Jotta meillä olisi mahdollisuuksia näkeviä nuoria ja heillä kannustavaa yritysilmapiiriä, on konkreettisille toimenpiteille suuri tarve. Bisnes Lande-hankkeella nuoret otetaan mukaan yrittäjyyshengen nostatukseen ja vahvistetaan positiivista kotiseutukuvaa alueesta paikkana, joka tarjoaa mielekkään mahdollisuuden asua, elää, yrittää ja tehdä töitä. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, olosuhteet ja verkostot, jonka puitteissa nuoret voivat tuotteistaa sekä myydä osaamistaan. Samanaikaisesti kehitetään alueen yrittäjyyskasvatusta ja lisätään tietoisuutta nuorista yrittäjistä sekä eri mahdollisuuksista nuorten osaamisen ostamiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Saarijärvi-Viitasaari seutukunnan sekä Äänekosken kuntien tai alueelle siteitä omaavat alle 29-vuotiaat nuoret. Muodostuvista verkostoista hyötyvät nuorten lisäksi kehittämistoimijat, oppilaitokset, yrittäjät, kunnat ja yhdistykset. Toteutuksessa tehdään laajaa yhteistyötä nuorisotoimijoiden, oppilaitosten, yritysten ja yhdistysten kanssa sekä luodaan nuorille kansainvälistä verkostoa. Hankkeen toteuttajana on Leader Viisari ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

143813

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt