Hanke
Kehittämishanke - 74360

Eco North

Kuudestaan ry

31.05.2018 - 09.09.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kansainvälinen hanke; mukana Leader-kumppaneita Puolasta, Virosta ja Latviasta. Puolasta ja Virosta on mukana yksi Leader-ryhmä, Latviasta kolme ryhmää. Lisäksi Allianssin ja opetushallituksen kv-mahdollisuudet hyödynnetään hankkeessa. Hankkeen puitteissa saatavat kontaktit auttavat nuoria hyvään alkuun kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen ja tukevat nuorten opiskelu- ja työelämää. Nuoret oppivat kansainvälistä kanssakäymistä, heidän kielitaitonsa kehittyy, nuoret oppivat uusista kulttuureista sekä saavat uusia ideoita. Kansainvälinen yhteistyö auttaa nuoria näkemään asioita uudesta näkökulmasta ja vahvistaa kotiseutuidentiteettiä.Ymmärrys yrittäjyydestä kehittyy ja yrittäjyys nähdään entistä enemmän vaihtoehtona itsensä työllistämiseen. Tieto ympäristöystävällisistä ratkaisuista ja mahdollisuuksista eri aloilla ja elämänalueilla lisääntyy; nuoret esimerkiksi tutustuvat ympäristöystävällisyyttä painottavaan kouluun Latviassa, ekologiseen matkailuun ja eri alojen yritystoimintaan, jossa ekologisuus on keskeisessä roolissa. Lisäksi tuodaan esille jokaisen arkielämässä toteutettavissa olevia ympäristöä säästäviä toimia. Kansainvälisyyttä edistetään toteuttamalla kv-kumppaneiden; puolalaisen, virolaisen ja kolmen latvialaisen Leader-ryhmän kanssa leirejä ja kansainvälisiä kokoontumisia nuorille. Leirejä tullaan toteuttamaan kolme; yksi Latviassa, yksi Puolassa ja yksi Suomessa. Kokoontumisten lisäksi yhteyttä pidetään ja toisilta opitaan jatkuvasti hankkeen aikana hyödyntämällä viestintävälineitä monipuolisesti. Ympäristökysymykset ovat osoittautuneet alueemme nuorille tärkeiksi. Erityisesti tämän teeman ympärillä tullaan kansainvälisten leirien aikana järjestämään ohjelmaa ja näkemään, millaisia ympäristöystävällisiä ratkaisuja eri maissa on käytössä, niin yksityishenkilöillä kuin yrityselämässä. Kommunikointi helpottuu, usko omaan osaamiseen vahvistuu ja nuoret saavat intoa esimerkiksi kielten opiskeluun ja itsensä kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

74360

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

09.09.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt