Hanke
Kehittämishanke - 92260

Elinvoimaa Järvi-Suomen golfkentille

Kartanogolf ry

28.02.2019 - 18.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke on kolmen golfseuran yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa ovat mukana Kartanogolf ry Joroisista, Rantasalmi Golf ry Rantasalmelta ja Kerigolf ry Savonlinnasta. Itä-Suomen golfseuroilla jäsenten keski-ikä nousee, jolloin heidän harrastamisensa hiipuu ja lopulta he jättäytyvät pois toiminnasta. Jäsenten ikäjakauma ennakoi voimakasta jäsenmäärän pudotusta lähivuosina. Hankkeen ensisijainen tavoite on kasvattaa siihen osallistuvien golfseurojen jäsenmäärää ja säilyttää näin golfharrastuksen ja seurojen elinvoima tulevaisuudessa. Tavoitteena on saada uusia jäseniä kaikista ikäluokista. Kahden vuoden aikana on tavoite innostaa golfin pariin 600 uutta harrastajaa. Seuroille kehitetään markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, jossa on mietitty millä toimenpiteillä ja välineillä tavoitteet saavutetaan. Hankkeeseen palkataan henkilö johtamaan projektia ja siihen liittyvää vapaaehtoistoimintaa. Hanke tuottaa seuroille elinvoimastrategian / toimintamallin uusien jäsenten hankintaan ja heidän sitouttamiseen yhdistyksen toimintaan (palvelupolku-ajattelu). Toimintamallin avulla päivitetään ihmisten mielikuvaa lajista ja tehdään lajin pariin tuleminen helpoksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

92260

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

18.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt