Hanke
Kehittämishanke - 20613

Elinvoimaa vapaa-ajan asumisesta

Keiteleen kunta

29.02.2016 - 04.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Elinvoimaa vapaa-ajan asumisesta-hankkeen tavoitteena on tehdä neljän kunnan alueille energiatehokaspuurakentamisen suunnitelma, jolle on myös siihen soveltuva/ soveltuvat ansaintalogiikat ja yhteistyömalli olemassa. Alueen maanomistajia on aktivoitu maa-alueiden myymisestä ja on saatu kiinnostumaan vapaa-ajan asuntojen rakentamisesta. On luotu vapaa-ajan asumisen-malli, jota voidaan muuntaa maa-alueen omistajasta, puurakentamisen tavasta ja energiamuodosta riippuen eri kohteisiin. Mallit ovat hyödynnettävissä hankkeen jälkeen myös muiden toi-mintaryhmien alueisiin kuuluvien kuntien käyttöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

20613

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt