Hanke
Kehittämishanke - 276604

Eloa ja iloa kylille

ProAgria Keski-Suomi ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Keski-Suomen kyläläiset (Keuruulta ja Jämsästä) ovat ilmaisseet tarpeen saada kylille lisää yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa, samalla halutaan kehittää kylien vetovoimaa ja saada aktivoitua nuoria mukaan talkooperinteeseen. Erilaisten talkoiden ja tapahtumien kautta kylillä voidaan saada monenlaista yhteistä hyvää aikaan, edistäen samalla yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Kylätoiminta lisää alueiden vetovoimaa, ehkäisee syrjäytymistä, lisää mielekästä tekemistä ja positiivista ilmapiiriä. Maaseudulla kylien merkitys on suuri. Hankkeen avulla toteutetaan kylillä erilaisia yhteisen tekemisen paikkoja, esim. maisemanhoito- ja perinnetalkoita, maisemakävelyitä, kunnostetaan luonto- ja retkeilykohteita, torjutaan vieraslajeja, sekä järjestetään yhteisiä tapahtumia. Hyödynnetään nuorten osaamista sosiaalisen median ja muiden digitaalisten kanavien käytössä talkoiden markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Yhteisen tekemisen avulla voidaan samalla luoda ilmapiiri, jossa kaikki ikäryhmät tuntevat olevansa tärkeitä ja arvostettuja kylien kehittämisessä, sekä voivat osallistua omien kykyjensä mukaan toimintaan. Kylien toimintaan innostetaan mukaan asukkaita, kyläyhdistyksiä, järjestöjä, kouluja ja seurakuntia luoden samalla erilaisia yhteistyöverkostoja. Toiminnan kautta nuoret voivat oppia taitoja sekä perinteisestä kylätoiminnasta että talkoiden käytännöistä. Lisäämällä kylien nähtävyyksien, historiallisten paikkojen tai luontoreittien saavutettavuutta edistetään samalla maisemanhoitoa ja matkailua alueilla. Hanketta toteuttaa Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Keski-Suomi ry. Toteutusalue on Vesuri-ryhmän alue. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2024-31.12.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

276604

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt