Hanke
Kehittämishanke - 12539

ePuolanka

Puolangan kunta

01.10.2015 - 18.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Useat palvelut ja tiedon kulku ovat viime vuosina siirtyneet sähköisiin kanaviin, tietokoneiden ja erillisten päätelaitteiden kautta saataviksi. Tiedon ja osan palveluista tulee olla saatavilla 24/7 ja niiden on oltava ajantasaista. Viranomaisten ja yritysten tulee pysyä tarjoamaan palveluja kuntalaisille joustavasti pitkienkin matkojen päähän ja tähän nykyaikaiset, sähköiset kanavat antavat hyvän mahdollisuuden. Puolanka on saanut paljon julkisuutta pessimismi-genren myötä ja kunta tunnetaan laajalti Suomessa sekä jopa Euroopassa. Kunnan elinvoimaisuuden tueksi tarvitaan nykyaikaista, digitaalista materiaalia, jonka avulla Puolankaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia tehdään tunnetuksi mm. sosiaalisessa mediassa. ePuolanka hankkeessa keskitytään kehittämään edellä mainittuja osa-alueita ja luomaan uusia, moderneja tapoja puolankalaisten, osa-aika puolankalaisten ja matkailijoiden tarpeisiin. Hankkeen kesto on 1.11.2015-31.12.2017 ja budjetti kokonaisuudessaan 181 572 euroa (kehittäminen 137 217 euroa ja investointi 44 355 euroa). Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

12539

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

18.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt