Hanke
Kehittämishanke - 91980

Etelä-Savon kestävän hyvinvoinnin vahvistamisen selvitys

SavonLuotsi Leader ry

28.02.2019 - 29.06.2019

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Savon Leader -toimintaryhmät (Piällysmies ry, Rajupusu Leader ry ja Veej'jakaja ry) haluavat edistää yhdessä kehittämisstrategioidensa toteutumista. Tällä hankkeella selvitetään millä muulla, kuin Manner-Suomen maaseutuohjelman mahdollistamin tavoin, voitaisiin edistää kestävää hyvinvointia ja ihmisten parempaa elämänhallintaa. Tavoitellaan sellaista hyvinvointia, että siitä jää jotain käteen myös tuleville sukupolville, resursseja taloudellisesti ja tehokkaasti käyttämällä sekä lisäämällä ihmisten osallisuutta päätöksenteossa siten, että ihmiset ja yhteisöt otetaan mukaan vaikuttamaan, kun ratkaistaan heitä koskevia kysymyksiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

91980

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

29.06.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt