Hanke
Kehittämishanke - 267923

Etsintäkuulutus! Artist Wanted!

Pyhäsalmen Tanssi ry

- 30.09.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pyhäsalmen Tanssi ry toteuttaa eteläisellä Pohjois-Pohjanmaalla näyttämötaiteen työskentely- ja koulutushankkeen alueen nuorille taiteilijoille. Yhdistys etsintäkuuluttaa synnyinseudulta lähteneitä nuoria aikuisia ja kutsuu heitä palaamaan lapsuutensa ja nuoruutensa kotikonnuille työskentelemään kotimaisten ja kansainvälisten tanssi-, ääni- ja videotaiteilijoiden kanssa. Hankkeen avulla pyritään parantamaan eteläisen Pohjois-Pohjanmaan vetovoimaa työskentelypaikkana nuorten taiteilijoiden keskuudessa. Pyrkimyksenä on nostaa esiin nuorten taiteilijoiden poismuuton vuoksi tapahtuva luova vuoto ja löytää yhdessä keinoja motivoivien työolojen ja alueen paremman pitovoiman saavuttamiseksi kulttuurityön näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille taiteilijoille mahdollisuus inspiroitua, työskennellä ja kehittää osaamistaan maaseutumaisella alueella. Hankkeella tähdätään nuorten ammatillisten valmiuksien lisäämiseen ja uravalinnan vahvistamiseen, yhteisölliseen työskentelyyn, kansainvälistymiseen ja työllistymiseen sekä taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien parantamiseen eteläisellä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankeen lopussa toteutetaan taiteilijoiden ulostulo, jolloin he esittävät yleisölle koulutuksen aikana rakentuneet taiteelliset teokset. Ulostulon tarkoituksena on tehdä paikallinen näyttämötaiteen taiteellinen osaaminen näkyväksi paitsi laajemmalle yleisölle myös alueen kulttuurialan työllistäjille ja rahoituksesta vastaaville tahoille. Hankkeen kautta Pyhäsalmen Tanssi ry vahvistaa toimintaansa ympärivuotisena ja maantieteellisesti laajempana tanssin aluekeskustoimijana

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

267923

Loppumispäivämäärä

30.09.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt