Hanke
Kehittämishanke - 13853

Eväskori yhteistyöhanke

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

31.08.2015 - 28.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke toimii koordinaattorina alueen elintarvikeyritysten yhteistyön sekä oppilaitos-yritysyhteistyön tiivistämisessä. Tavoitteena on synnyttää yksi tai useampi yritysryhmähanke sekä sitä kautta saada yrityksiä mm. hyödyntämään olemassa olevaa yhteistä tuotantotilaa ja yhdistämään resursseja esim. logistiikan ja markkinoinnin osalta. Lounais-Suomen ammattiopiston elintarvikeyrityksille tarjoamat yhteistyön mahdollisuudet ovat laaja-alaiset. Yhteistyömallien kehittäminen edellyttää kuitenkin yritysten tarpeiden kartoittamista koordinointihankkeen kautta. Hanke tiedottaa yhteistoiminnan mahdollisuuksista alueella yleisesti kaikille elintarvikealan yrityksille. Hankkeessa mm. järjestetään tilaisuuksia joissa kartoitetaan yritysten kehittämistarpeita, uusia markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia sekä oppilaitos-yritysyhteistyön mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13853

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

28.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt