Hanke
Kehittämishanke - 14735

FöreningsKICK

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

01.03.2016 - 09.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

I en färsk undersökning gjord av Silvonen (2014) framkom att bristen på vision och strategi, resursbrister och bristfällig utvärdering av verksamheten är faktorer som minskar medborgarnas motivation att delta i föreningsverksamhet. I projektet vill vi stöda föreningarnas systematiska och strategiska utveckling. Syftet är att utveckla medborgaraktivitet på gräsrotsnivå och stärka frivilligt arbete. Projektet stimulerar föreningarnas tillväxt och utveckling. Inom föreningsverksamhet bedrivs spännande verksamheter som kunde ha stor potential att ytterligare utvecklas. I dagens läge är dock kunskapen kring organisationsutveckling låg i föreningar och trots att en del av de föreningsaktiva är företagare tänker man sällan på föreningsverksamhet utifrån ett entreprenöriellt perspektiv. Genom att utveckla föreningars affärs- och verksamhetsmodeller kan föreningarna bli mindre bidragsberoende och eftersom föreningarna inte vill gå på vinst investeras inkomsterna i ännu mer omfattande föreningsverksamhet och öka livskvalitet ute i byarna. Projektet byggs upp i formen av ett utvecklingsprogram med fokus på faciliterande och deltagande metoder (dvs. service design tänkande). Föreningarna uppmanas att aktivt reflektera över sin egen verksamhet, vilka utvecklingsbehov som finns och på vilket sätt man önskar ta verksamheten ett steg vidare. Projektet genomförs som ett samägt projekt mellan Centria yrkeshögskola och Novia yrkeshögskola. Både yrkeshögskolorna är verksamma i Campus Allegro i Jakobstad och har sedan tidigare ett tätt samarbete genom Allegro Ink. Affärsutveckling är ett ledord för Allegro Ink och att utvidga verksamheten till att omfatta även den frivilliga sektorn är ett naturligt steg i samarbetet. Till projektets främsta målgrupp hör i svenska Österbotten verksamma föreningar och andra frivillig organisationer. I första hand riktar vi oss till ledningen, dvs. styrelsen och eventuella anställda som ansvarar för att bedriva verksamheten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14735

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

09.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt