Hanke
Kehittämishanke - 122893

Future Skills

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä

31.01.2021 - 30.05.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa erityisesti nuoret uusiin teknologioihin, kuten tekoälyyn, lisättyyn ja virtuaaliseen todellisuuteen, 3D-tulostamiseen, ohjelmointiin, robotiikkaan ja pelillistämiseen. Samalla uudistetaan mielikuvaa tulevaisuuden työmahdollisuuksista ja kevytyrittämisestä sekä edistetään kansainvälistä yhteistyötä ja luodaan kansainvälisiä verkostoja. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat alueen nuoret, kuten perusopetuksen päättövaiheessa olevat, toisen asteen koulutukseen siirtyvät tai siellä jo olevat. Mukaan kutsutaan myös alueen opettajat sekä muita aikuisia alueen työelämästä ja yhdistystoiminnasta. Keskeisinä toimenpiteinä ovat eri puolilla hankealuetta toteutettavat työpajat, infotilaisuudet sekä aiheeseen liittyvät webinaarit ja podcastit. Hanketta toteuttavat Poken DigiLabin henkilöstö sekä aihealuetta käytännössä toteuttaneet nuoret ja/tai opiskelijat osana opiskelua tai kevytyrittäjinä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

122893

Aloituspäivämäärä

31.01.2021

Loppumispäivämäärä

30.05.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt