Hanke
Kehittämishanke - 266524

Greppa marknaden – lönsamt och hållbart

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ett Finlandssvenskt samarbetsprojekt som når största delen av aktörerna (jordbrukare, rådgivare, studerande, lärare men likaväl övriga som jobbar och forskar inom jordbruket) på svenska i Finland. Projektets seminarier, workshops och fältvandringar fungerar som tillfällen där man möts och utbyter erfarenheter och där man dessutom får input av aktuell och väsentlig kunskap och på så sätt kan få nya idéer om hur den egna produktionen, undervisningen eller rådgivningen kan utvecklas så att man bättre kan nå de mål man själv och omgivningen har på verksamhet. Projektets målsättning är att förbättra gårdarnas produktivitet och odlarnas marknadskännedom så att de på ett hållbart sätt kan göra goda affärer och öka vinstmarginalerna för grödorna samt ta vara på det bästa från olika produktionssätt, nya tekniska lösningar samt de lokala odlingsförutsättningarna för att nå en god lönsamhet på gården. Projektet sträver även till att effektivt sprida dessa kunskaper bland rådgivare, lärare och studerande för att nå större genomslag i en bredare målgrupp som kommer i kontakt med lantbruket samt att förmedla idéer för nya behövliga forskningsprojekt till berörda partners.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266524

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt