Hanke
Kehittämishanke - 155267

Haitat haltuun

Loimaan 4H-yhdistys r.y.

28.02.2021 - 17.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja perheille käytännön keinoja torjua ilmastonmuutosta. Tavoitteenamme on vähentää ilmastoahdistusta ilman syyllistävää näkökulmaa. Valamme nuorten uskoa omaan itseensä, opettelemme arjen taitoja ja tiedostamme, että yhden ihmisen teoilla on merkitystä. Tarkastelemme ja päivitämme omia kulutustottumuksiamme, pyrimme tekemään ympäristötekoja omassa lähipiirissä ja samalla vaikuttamaan ympäristöasenteisiin monissa ikäryhmissä. Tavoitteenamme on myös edistää luonnon monimuotoisuutta ja kehittää digitaalisia toimintatapoja muuttuneessa maailmantilassa. Käytännön toimenpiteinä järjestämme nuorille valmennusta hankkeen teemoista ja nuoret vievät hankkeen viestiä eteenpäin laatimalla itse valmiita materiaaleja sekä etätoiminnan että lähioppituntien pitämiseksi alakouluikäisille lapsille. Tämän lisäksi järjestämme luontoaiheisia leirejä alakouluikäisille ja Minä kuluttajana –teemapäiviä yläkouluikäisille. Muita vapaa-ajan aktiviteetteja ovat teemapajat lapsiryhmille ja perheille, nuorten järjestämä kierrätysneuvonta erilaisissa tapahtumissa, asiantuntijaluennot hankkeen teemoista ja roskankeräystempaukset koulujen ja/tai nuorisotilojen ympäristössä. Numeerisina tavoitteinamme on, että noin 30 ympäristön tilaa parantavaa tapahtumaa järjestetään hankkeen aikana, 800 henkilöä osallistuu erilaisiin aktivointitilaisuuksiin ja 550 lasta, nuorta ja aikuista osallistuu hankkeen tapahtumiin. Tämän lisäksi 100 hankekuvaa/videota julkaistaan verkon kuvaviestinpalveluissa, joista valtaosa olisi nuorten tuottamia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

155267

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

17.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt