Hanke
Investointihanke - 256713

Hanke Eläinkuplan ulkopressun uusimiseksi ja käyttöominaisuuksien parantamiseksi

Suomenselän eläinharrastajat ry

- 29.09.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaa Suomenselän Eläinharrastajat Ry. Hankkeessa uusitaan Eläinkuplan ulkopressu käyttöiän pidentämiseksi. Halli on ostettu käytettynä ja ulkopressu on tulossa käyttöiän päähän lähivuosina. Hankkeella pystytään pidentämään merkittävästi hallin käyttöikää. Lisäksi hankkeella kehitetään Eläinkuplan käyttömahdollisuuksia, ympäristöä ja helpotetaan huoltoa sekä ylläpitoa. Toimenpiteiden tavoitteena on ylipainehallin talvikunnossapidon helpottaminen. Hankkeen kohderyhmää ovat alueen hevos- ja koiraharrastajat sekä muut Eläinkuplaa hyödyntävät tahot. Hanke toteutetaan 1.9.2023-1.9.2024 Ähtärissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256713

Loppumispäivämäärä

29.09.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt