Hanke
Kehittämishanke - 22864

Haukivuori nousuun

Haukivuorelaiset ry

31.03.2016 - 20.08.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Haukivuorelaiset ry toteuttaa vuosina 2016 - 2018 Haukivuori nousuun -kehittämishankeen. Hankkeen tavoitteena on Haukivuoren vetovoimaisuuden parantaminen sekä uusien asukkaiden että matkailijoiden saamiseksi paikkakunnalle. Lisäksi hankkeen tavoitteena on Haukivuoren nykyisten asukkaiden ja paikkakunnalla toimivien yhdistysten yhteistyön ja -toiminnan lisääminen sekä vaikutusmahdollisuuksien parantaminen kotiseudun hyväksi. Hanke aktivoi alueen eri yhdistyksiä ja asukkaita eri ikäryhmistä. Hankkeen aikana parannetaan paikkakunnan yleisilmettä kunnostamalla näkyviä kohteita, esimerkiksi opastein ja infotauluin. Luontokohteita kunnostetaan ja parannetaan niitä käyttäjäystävällisemmiksi. Toteutetaan uusi luontopolku Haukivuoren satamasta matkailijoiden ja asukkaiden käyttöön. Haukivuoren alueen matkailua ei tällä hetkellä tuoda esille, joten hanke parantaa tietoisuutta paikkakunnan matkailupalveluista. Alueen asukkaita kannustetaan viestimään omasta kotiseudustaan järjestämällä sosiaalisen median kursseja ja videotyöpajoja. Kursseilla tuotettua materiaalia käytetään hyödyksi paikkakunnan markkinointiin asukaslähtöisesti. Haukivuoren näkyvyys ja saavutettavuus paranevat hankkeen myötä. Hankkeen aikana paikkakunnan tapahtumatarjontaa pidetään vireänä nostamalla kolmen vuosittaisen tapahtuman laatua ja näkyvyyttä sujuvassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tapahtumat ovat uudelleen elvytettävä perinteinen Nuottarysäys, eri asemapaikkakuntien yhteinen Savon radan päivä ja alueen merkittävin talviajan tapahtuma Joulumessut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22864

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

20.08.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt