Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 142585

Himangan Kekolahden kalasataman laiturit ja paikoitus

Pohjanpään Jakokunnan Yhteisalueet

25.08.2020 - 21.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Himanganjokisuu on n. 140 kala- ja huviveneen satamana. Joen yläjuoksulta tullut humus on mataloittanut sen niin, etteivät isommat veneet pääse lähtemään eikä palaamaan satamaan meriveden ollessa miinuksella. Maankohoamisesta johtuen jokisuulta Leton salmeen 1,4 metrin maksimisyvyyteen n. 15 vuotta sitten ruopattu väylä mahdollistaa pienten perämoottoriveneiden liikenteen. Väylän pituus on n.1,2 km. Isommat veneet joutuvat siirtymään Kekolahden kalasatamaan, jonne on karttoihin merkitty 4 m syvyinen väylä. Em. syistä Himangan Kekolahden kalasatamaa laajennetaan. Sinne pyritään saamaan vähintään 40 uutta laituripaikkaa, joihin maksimikulkusyvyys on 1,7 m. Jakokunta on saanut rahoituksen ruoppaustöihin, mutta parkkialueet ja kulkuyhteys laajennettuun osaan on tasattava ja sepelöitävä parkkialueen pohjaksi. Urakoitsijat ovat jättäneet alustavia tarjouksia. Uusien laituripaikkojen rahoituksesta puuttuu reilu puolet. Parkkialueen ja puuttuvien laiturirakenteiden kustannukset ovat yhteensä 111.000 euroa, alv 0 % Jakokunnan osakkaat ovat tehneet paljon talkootyötä ja sitä jatketaan siihen saakka, että hanke on valmis. Ohessa on viety alusta saakka eteenpäin ajatusta saada kalastus- ja luontomatkailua lisää. Hoitokalastajien kokemusten ja tutkimusten mukaan kotitarvekalastuksen romahtaminen lisää pohjaa tonkivien särkikalojen määrää ja johtaa automaattisesti vesistöjen sisäisen kuormituksen lisääntymiseen. Se taas lisää sinilevää ja vesistön heinittymistä. Vähempiarvoinen kala aiheuttaa arvokalojen katoamista. Julkisen hoitokalastuksen kustannukset pienenevät tältä osin ko. hankkeiden myötä. Pohjanpään Jakokunnan Yhteisalueet on ALV-velvollinen ja rekisterissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

142585

Aloituspäivämäärä

25.08.2020

Loppumispäivämäärä

21.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt