Hanke
Investointihanke - 272033

Hirvihaaran Helmipuisto

Hirvihaaran kyläyhdistys ry

- 29.01.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hirvihaaran Helmipuiston perinnemaiseman kunnostaminen ja ylläpito. Rollaattoripolun teko ja kulun järjestäminen luonnon niityn kautta kosken Huvimajalle. Alueen nostaminen yleiseen virkistyskäyttöön kaikkien käytettäväksi ja helppokulkuiseksi ja lähiretkeilyn terveysvaikutusten lisäämiseksi. Uusi paikka kylän perinteiselle kokko - ja nuotipaikalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

272033

Loppumispäivämäärä

29.01.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt